เว็บลิงก์

         

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.หลังเมือง ซ.3

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ถนนหลังเมือง ซอย 3 (e-bidding)...

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นบริเวณศาลหลักเมืองสระหลุบชาต

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลหลักเมืองสระหลุบชาต หมู่ 3 (e-bidding)...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิงอเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิงอเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (บรรทุกขยะ) แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (บรรทุกขยะ) แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน...

ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัทล์ (Over Lay) ทับ ถนน คสล.เดิม ถนนท้ายเมือง

ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัทล์ (Over Lay) ทับ ถนน คสล.เดิม ถนนท้ายเมือง...

ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over Lay) ทับถนน คสล. เดิม ถนนสุขใจ

ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over Lay) ทับถนน คสล. เดิม ถนนสุขใจ...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ ทับ ถนน ศสล. เดิม ถนนราษฎร์บูรณะ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over Lay) ทับ ถนน ศสล. เดิม ถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒ ช่วง...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ ทับ ถนน ศสล. เดิม ถนนราษฎร์ดำริห์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over Lay) ทับ ถนน ศสล. เดิม ถนนราษฎร์ดำริห์ จำนวน ๑ สาย...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมัญจาคีรี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมัญจาคีรี...

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุบสระหลุบชาด

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุบสระหลุบชาด...