เว็บลิงก์

         

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ดูแลเด็ก...

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลมัญจาคีรี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ดูแลเด็ก...

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมัญจาคีรี

ตามที่เทศบาลตำบลมัญจาคีรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,พนักงานขับรถยนต์...

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ...

ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันร้องเพลงเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการ “กิ๊ก ดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน“

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันร้องเพลงเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการ “กิ๊ก ดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน“...